Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Thiết bị làm bánh bao

Đây là thiết bị trong dây chuyển sản xuất bánh bao phục vụ trong kinh doanh.

2,390,000₫ 2,500,000₫
(16 đánh giá)
2,790,000₫ 2,990,000₫
(14 đánh giá)
3,390,000₫ 3,590,000₫
(17 đánh giá)
3,790,000₫ 3,990,000₫
(19 đánh giá)
2,490,000₫ 2,750,000₫
(15 đánh giá)
2,890,000₫ 3,250,000₫
(16 đánh giá)
3,490,000₫ 3,850,000₫
(17 đánh giá)
3,890,000₫ 4,350,000₫
(17 đánh giá)
4,750,000₫ 6,900,000₫
(35 đánh giá)
4,750,000₫ 5,290,000₫
(18 đánh giá)